İptal İade Değişiklik

Müşteri, hizmetin başlamasına 48 saat öncesine kadar iptal talep ettiğinde ödediği hizmet bedelinin tamamı kendisine iade edilir.

Müşteri, hizmetin başlamasına 48 saatten az kalan süre içinde iptal taleplerinde ilgili rezervasyonu tamamlayacak firmanın şartları uygulanacaktır.

Müşteri tarafından yapılan tarih değişikliklerinde iptal hükümleri ve firmanın şartları geçerlidir.

Müşteri, arackirala.com'dan satın alınan hizmetle ilgili hizmet sözleşmesi kurallarına uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. 

Hizmetin ifasından sonra müşteriye ait kredi kartının firmanın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini firmaya ödememesi halinde müşteri, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

Telefonunuza uygulamayı indirmek için
QR kodunu okutun.
QR code